ทำพาสปอร์ตหาย ...ต้องทำอย่างไร
เปิดบริการ จ-ศ เวลา 08.00-17.00 น.
ติดต่อช่องทางออนไลน์ได้ที่ จ-อา เวลา 09.00-18.00 น. หรือ

ทำพาสปอร์ตหาย ...ต้องทำอย่างไร

 หากทำหนังสือเดินทางหาย อันดับแรกต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน ป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างนำหนังสือเดินทางไปใช้ประโยชน์

 

หายในประเทศไทย

ให้นำหนังสือแจ้งความไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่กองหนังสือเดินทางที่คุณสะดวก และทำการยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หายไป

 

หายในต่างประเทศ

หลังจากแจ้งความกับทางการท้องถิ่นที่คุณทำหายแล้ว นำใบแจ้งความ พร้อมเอกสารสัญชาติไทย (หากมี) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทั้งนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 

 

ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้สถานทูตหรือสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทางฉบับพิเศษ (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหนังสือเดินทางฉบับพิเศษจะหมดอายุการใช้งานทันที

 

ข้อแนะนำ

ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลส่วนบุคคล และถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งาน แล้วเก็บแยกกันกันต้นฉบับจริง ที่สำคัญควรจดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่คุณไปด้วย

 

ที่มา กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

Top