LAI NUM THONG TRAVEL

บริษัท ลายน้ำทอง แทรเวล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านรับจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ หรือใน รูปแบบแพคเกจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ, รับจัดกิจกรรม Building และ Walk Rally, รับจัดสัมมนา, รับจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก โรงแรมทั่วประเทศ โดยการบริหารงานอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดนำเที่ยวมามากกว่า 30 ปีและด้วยประสบการณ์ในธุรกิจการท่องเที่ยวอันยาวนาน ...

All package
VWMN01 มองโกเลีย ขี่มาทากิ สนุกกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน 5วัน 3คืน (พ.ย.62-มี.ค.63)
VWMN01 มองโกเลีย ขี่มาทากิ สนุกกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน 5วัน 3คืน (พ.ย.62-มี.ค.63)
VWTK02 โครเอเชีย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD  7วัน 4คืน (พ.ย.62-มี.ค.63)
VWTK02 โครเอเชีย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD 7วัน 4คืน (พ.ย.62-มี.ค.63)
HG19B Delight Iceland 8D 5N (JAN-MAR20)
HG19B Delight Iceland 8D 5N (JAN-MAR20)
MALDIVES | Centara Rasfushi (ก.ค.62 - เม.ย.63)
MALDIVES | Centara Rasfushi (ก.ค.62 - เม.ย.63)
Promotion
Reccomemd Destination
Top