เปิดบริการ จ-ศ เวลา 08.00-17.00 น.
ติดต่อช่องทางออนไลน์ได้ที่ จ-อา เวลา 09.00-18.00 น. หรือ

BT-AMM01_RJ มหัศจรรย์ จอร์แดน 6 วัน 3 คืน (ก.ย.-ธ.ค.62)

 

BT-AMM01_RJ มหัศจรรย์ จอร์แดน 6 วัน 3 คืน (ก.ย.-ธ.ค.62)

เที่ยวครบทุกไฮไลท์  ชมเมืองเพตรา 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่อคาบา  ท่องทะเลทรายวาดิรัม  
แช่น้ำเค็มที่สุดในโลก ทะเลาสาบเดดซี  พอกโคลนทำสปาผิว

Top