JOIN ZEG:AZICN01 KOREA FISHING & SKI 5D3N (TG) ตกปลา (JAN19)
พระราชวังเคียงบกกุง โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งฮงแดและเมียงดง ไร่สตอเบอร์รี่ สนุกกับลานสกี พักสกีรีสอร์ทสุดหรู ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว พิเศษ!!! จิมจิลบัง ซาวน่าสไตล์เกาหลี + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ สะสมไมล์ได้ 50% เดินทางช่วง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
 
JOIN LTTGOH:GO3SAW_EK001_DISCOVER TURKEY 10D 7N (JUL-DEC18)
? เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป ? เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ? เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ? ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) ? ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
 

ทำพาสปอร์ตหาย ...ต้องทำอย่างไร

 

หากทำหนังสือเดินทางหาย อันดับแรกต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน ป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างนำหนังสือเดินทางไปใช้ประโยชน์

 

หายในประเทศไทย

ให้นำหนังสือแจ้งความไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่กองหนังสือเดินทางที่คุณสะดวก และทำการยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หายไป

 

หายในต่างประเทศ

หลังจากแจ้งความกับทางการท้องถิ่นที่คุณทำหายแล้ว นำใบแจ้งความ พร้อมเอกสารสัญชาติไทย (หากมี) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทั้งนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 

 

ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้สถานทูตหรือสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทางฉบับพิเศษ (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหนังสือเดินทางฉบับพิเศษจะหมดอายุการใช้งานทันที

 

ข้อแนะนำ

ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลส่วนบุคคล และถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งาน แล้วเก็บแยกกันกันต้นฉบับจริง ที่สำคัญควรจดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่คุณไปด้วย

 

ที่มา กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 
 
Home    |    About Us |     All Package    |    Walk Rally    |    Promotion    |    Travel Guide    |    Gallery    |    Contact Us
Copyright © 2010 By Lai Num Thong Travel Co., Ltd. All Right Reserved
เลขที่ 50 ซอย รุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Tel. +66(0)2-276-8727-29 Fax. +66(0)2-276-8730
Email: ltt_k@hotmail.com, ltt_tour@hotmail.com , sale@lainumthong.com

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution Co., Ltd.