S-005 ระนอง เกาะพยาม 3 วัน 2 คืน
ชุมพร ? หาดทรายรี ? ศาลากรมหลวงชุมพร ศิลาสลักปรมาภิไธย จปร. ? คอคอดกระ ? วัดวารีบรรพต เกาะพยาม - พระราชวังรัตนรังสรรค์ บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน
 
JOIN TOUR BIC : FD_กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (ตุลาคม 60-กุมภาพันธ์ 61)
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก >>> นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ >>> ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี >>> ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ >>> ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ >>> นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม >>> อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม...แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย + ถุงผ้า + พัด + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
เลือกสถานที่ท่องเที่ยว ภูเก็ต / นครราชสีมา / เชียงใหม่

ไม่พบรายการที่ค้นหา

 
 
Home    |    About Us |     All Package    |    Walk Rally    |    Promotion    |    Travel Guide    |    Gallery    |    Contact Us
Copyright © 2010 By Lai Num Thong Travel Co., Ltd. All Right Reserved
เลขที่ 50 ซอย รุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Tel. +66(0)2-276-8727-29 Fax. +66(0)2-276-8730
Email: ltt_k@hotmail.com, ltt_tour@hotmail.com , sale@lainumthong.com

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution Co., Ltd.