JOIN TOUR: XW EASY เฟี้ยวฟ้าว in BEIJING 4 วัน3 คืน (ม.ค.-มี.ค.)
เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย พิเศษ..ชมกายกรรมปักกิ่ง+นั่งรถไฟความเร็วสูง เดินทางสบายโดยสายการบินNOKSCOOT ลำใหญ่
 
JOIN TOUR:FD HAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N (MAR-JUN)
สายการบินAIR ASIA บินตรงสู่ฮานอย สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 2คืน เต็มอิ่ม!! ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต และ หมู่บ้านตะวัน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมน้ำตกSILVER WATER FALL คารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม พิเศษ!เมนู..สุกี้หม้อไฟ #ซื้อOPTION เพิ่มขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาฟานซิปัน

J O I N T O U R L T T P V C : E K _ H E L L O D U B A I A B U D H A B I 5 D 3 N (JUL-OCT18)
?แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น ?นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ?ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ ?ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ?ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall

J O I N T O U R L T T S B T : G T - P B H - B 3 0 1 _ B H U T A N ดิ น แ ด น แ ห่ ง มั ง ก ร ส า ย ฟ้า 5 วั น 4 คื น (JUL-DEC18)
ไฮไลท์ทัวร์ ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ? พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก ? ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง ? สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล BHUTAN GT-PBH B301

J O I N T O U R L T T T T N : X J 6 2 _ O S A K A W A K A Y A M A K Y O T O ซุ ป ต า ร์ แ ม ว เ ห มีย ว 6 D 4 N (SEP-NOV18)
วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ

J O I N T O U R L T T T T N : T G 4 5 _ H O K K A I D O H A K O D A T E ซุ ป ต า ร์ แ ด ง จ๊ า ด ส้ ม จิ๊ ด 5 D 3 N (OCT-NOV18)
ตามรอยแฟนเดย์ ณ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่่าคืน เมืองฮาโกดาเตะ เยือนคลองโอตารุ พร้อมลิ้มลองขนมเลื่องชื่อ LETAO สัมผัสความน่ารักของน้องหมีสีน้่าตาล

J O I N T O U R L T T S B T : G T - N R T X J 4 1 _ T O K Y O F U J I ส บ า ย ช้อ ป มัน ส์ 5 D 3 N (JUN-SEP18)
- ล่องเรือ ชมความงามทะเลสาบคาวากูจิโกะ -ชิมไข่ ดา หุบเขาโอวาคุดานิ - สุดฟิน !! ชมเทศกาลดอกไม้ [ตามสภาพอากาศ] - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคา - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้าสุมิดะ - ช็อปปิ้งสุดมัน ของแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ -ช้อปเพลินเกินห้ามใจ ชินจูกุ ชิบูย่า ฮาราจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]

J O I N T O U R L T T O R G : W E _ เ สี ย ม เ รี ย บ น ค ร วั ด น ค ร ธ ม 2 วั น 1 คื น (JUL)
J O I N T O U R L T T O R G : W E _ เ สี ย ม เ รี ย บ น ค ร วั ด น ค ร ธ ม 2 วั น 1 คื น

JOINTOUR LTTTTN:(JUN-OCT18)MM11 OKINAWA ซุปตาร์ ฮุลา ฮูล่า 5วัน 3คืน
เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น บินตรงสายการบิน Peach Air สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ ชมสัตว์โลกใต้นา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์นาชุราอูมิ Wifi บนบัส / มีนาดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

JOINTOUR LTTBES:(JUN-OCT18) TPE04_HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน 4คืน

JOINTOUR LTTSSH:(JUN-JUL18)CXSYXHU01 ซานย่า ไก่ไหหลำ 4วัน 3คืน
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน?องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์(108 เมตร)?วัดหนานซาน-เทียนหยาไหเจี่ยว-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง-เมืองหลิงสุ่ย-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี

JOINTOUR LTTSMH : LOVE LOVE TURKEY 9D 6N
ชม โชว์ระบ้ำหน้ำท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้ำไม้จ้ำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กำมัม ชม บ้ำนของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่

JOIN TOUR:(MAY-AUG) CTU02 T-SUD CHENGDU WORLD HERRITAGE 6D4N
บิน THAI AIRWAYS ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับเย็น ที่พักระดับ 5 ดาว สุดคุ้มไปครั้งเดียวเที่ยว 3 มรดกโลก นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจิ่นติ่ง นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน อุทยานน้ำตกซื่อสุ่ย วัดเป๋ากั๋ว ง้อไบ๊ เฉินตูศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ช้อปปิ้งถนนจิ๋นหลี

JOIN TOUR:(APR-OCT)HKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
บิน EMIRATES บินหรูเครื่องลำใหญ่ อิสระดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย แสงสีเสียงA Symphony of Lights

JOIN TOUR: (MAR-OCT)HKG03RJ ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน
บินรอยัลจอร์แดน กระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ วัดหวังต้าเซียน เจ้าพ่อแชกงหมิว วัดชีหลิน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ แสงสีแสงA Symphony of lights ช้อปปิ้งถนนนาธาน อร่อยอาหารทะเลหลีหยุนหมุน แถมฟรี! เสื้อยื้ด ถุงผ้า พัด

JOIN TOUR: (APR-OCT)HKG06ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน
บิน CATHAY PACIFIC กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา วัดหวังต้าเซียน แก้ชงวัดแชกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งถนนนาธาน ซิตี้เกทเอาท์เลต เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆที่หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น

JOIN TOUR: KXJ12 ทัวร์เกาหลี SUPER X 6D3N (MAY-AUG)
ทัวร์เกาหลี ซุปเปอร์ X เที่ยวครบ จัดเต็ม สุดคุ้ม ราคาโดนใจ 6วัน 3คืน เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง หมู่บ้าน ENGLISH VILLAGE เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก คลองชองเกซอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน

JOIN TOUR:QR HAN09 FANSIPAN IN LOVE 4D3N (APR-JUN)
สายการบิน QATAR AIRWAYS บินตรงสูเมืองฮานอย สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก พักเต็มอิ่มซาปา 2คืน! พักฮานอย 1 คืน รวมค่าขึ้นกระเช้าชมยอดเขาฟานซิปัน ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกในเวียดนาม ช้อปปิ้งถนน 36 สาย พิเศษ!บุฟเฟต์นานาชาติ อาหารกว่า 80 ชนิด SEN BUFFET

JOIN TOUR:SL HAN12 TOUCHING SAPA HALONG 4D3N (JAN-JUN)
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ บินตรงสู่ฮานอย สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองเบย์พร้อมทานอาหารซีฟู๊ด สด สด ชมบ้านพักลุงโฮ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

JOIN TOUR : XJ96 Beautiful Hokkaido 6วัน 4คืน (พ.ค.-ก.ย.)
ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ บินตรงสู่ชิโตเสะ พักโซอุนเคียว ออนเซ็น 1 คืน อาซาฮิคาว่า 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิดพร้อมBBQ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น+บุฟเฟ่ต์เมล่อน ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โซอุนเคียวออนเซ็น ฟูราโน่ โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ เมืองบิเอะ Patchwork road บ่อน้ำสีฟ้า โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ มิตซุย เอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทานุกิโคจิ ตลาดปลาโจไก อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน

JOIN TOUR :XJ95 Hokkaido เที่ยวนี้...ฟินส์เวอร์ 5วัน 3คืน (ก.ค.-ก.ย.)
ซัปโปโร โอตารุ โทยะ ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์ บิเอะ บินตรงสู่ชิโตเสะ พักออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คืน ซัปโปโร 2คืน พาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันฟรีเดย์ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+BBQ Yakiniku เครื่งดื่มเบียร์ไวน์ ไม่อั้น +บุฟเฟ่ต์เมล่อน โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง นั่งกระเช้าอุสุซัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล จุดชมวิวไซโล ทะเลสาบโทยะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ โรงงานช็อกโกแลต ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาซัปโปโร ช้อปปิ้งซู ซูกิโนะและทานุกิโคจิ ฟูราโน่ โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งลาเวนเดอร์และฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ เมืองบิเอะ Patchwork road บ่อน้ำสีฟ้า

JOIN TOUR MH23 ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2คืน
The Best Of Malaysia Cameron Genting 2ขุนเขาท้าไอหมอก ลมหนาว คาเมรอน เมืองตากอากาศสุดโรแมนติค อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า เมืองใหม่ปุตราจายา

JOIN TOUR FD97 ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน (มิ.ย.-ธ.ค.)
เที่ยวครั้งเดียว 2ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน Genting outlet premiumเปิดใหม่ล่าสุด เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

JOIN TOUR: CSX11 WE T-SUD ZHANG JIAJIE THE SPECIAL ONE 6D5N
จาง เจีย เจี้ย 6วัน 5คืน (ก.ค.-ก.ย.61) สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง แกรนด์แคนยอนชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก ชมแสงสียามค่ำคืนเมืองโบราณฟ่งหวง ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง และซีปู้เจีย พิเศษ!บุฟเฟต์ปิ้งย่าง และ สุกี้เห็ด *ไม่รวมค่าวีซ่าจีน*

JOIN TOUR: CSX10 WE T-SUD ZHANGJIAJIE SUMMER FRESH 4D3N
จาง เจีย เจี้ย 4วัน 3คืน (ก.ค.-ก.ย.) สัมผัสกับแกรนด์แคนยอนเมืองจีน ข้ามสะพานแก้วข้ามหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1ใน4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ชมความยิ่งใหญ่ของ ถ้ำประตูสวรรค์ ช้อปปิ้งจุใจถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิเศษ!เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี สุกี้เห็ด *ไม่รวามค่าวีซ่าจีน*

JOINTOUR LTTVC: EURO 18 Croatia 7วัน EK (พ.ค.-ส.ค.61)
บินสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) ซาแกร๊บ ซาดาร์ สปริท สตอน ดูบรอฟนิค ซีเบนิค พลิตวิเซ่ ซาแกร๊บ *ไม่รวมค่าวีซ่าโครเอเซีย ท่านละ 6,500.-บาท ราคาเริ่มต้น 39,999 บาทต่อท่าน

JOINTOUR LTTVC: EURO 8 (EK) Switzerland 7วัน (ก.ค.-ส.ค.61)
บินสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) ชม4ยอดเขา กอร์เนอร์กรัท แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์3000 ทิตลิต มิลาน แทซ เซอร์แมท มองเทรอ โกลดูปิยง ยอดเขากลาเซียร์ 3000 เจนีวา โลซานน์ เบิร์น อินเทอลาเก้น แองเกิลเบิร์ก ลูเซิร์น ซูริค เดินทาง ก.ค.-ส.ค. 61 *ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น4,000.- ราคาเริ่มต้น 52,999 บาทต่อท่าน

JOINTOUR LTTVC: GRAND ITALY (EK) 7D (พ.ค.-ส.ค.61)
บินสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เวนิส ล่องเรือเกาะเวนิส มิลาน ซานตา มาเกริต้า ลาสเปเซีย ปิซ่า SHOPPING OUTLET ฟลอเร้นซ์ โรม *ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 3,800.-* ราคาเริ่มต้น 42,999 บาทต่อท่าน

JOINTOUR LTTVC: EURO 12 (EK) Scandinavia 8วัน (พ.ค.-ส.ค.61)
บินสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน) พิพิธภัณฑ์เรือวาซา CITY HALL คาร์ลสตัท ออสโล อุทยานฟร๊อกเนอร์ปราสาทAKERSHUS OSLO CITY HALL ล่องเรือ DFDS โคเปนเฮเก้น โคเปนเฮเก้น พระราชวังอมาเลียนเบอร์กสวนสนุกทิโวลี ศาลาว่าการ ถนนสตรอย์ก์ ช้อปปิ้ง ลิดเติ้ลเมอร์เมด *ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 4,500 บาท* เดินทางเดือน พ.ค.-ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 53,999 บาทต่อท่าน

JOINTOUR LTTVC: EURO 10.5 (EK) Cz Austria Hungary 7วัน (เม.ย.-ส.ค.61)
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) ปราก ปราสาทแห่งกรุงปราก คาร์โลวี่วารี่ เชสกี้คลุมลอฟ บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง ฮีโร่สแควร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา พระราชวังเชิร์นบรุน SHOPPING PARNDOF OUTLET ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก*ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น4,000.-* เดินทางเดือน เม.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39999 บาทต่อท่าน

JOIN TOUR:XJHOK14 ฮอกไกโด 6วัน 4คืน (มิ.ย.-ก.ย.)
HOK14 All FLORA BLOOM IN HOKKAIDO 6D4N พิเศษ.บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3ชนิด ใช้รถทุกวัน(ไม่มีวันอิสระ) ชมความสวยงาม..บ่อน้ำสีฟ้า เที่ยวฟูราโน่ชมทุ่งดอกไม้หลากสีสัน ถ่ายรูปคู่โมอายแห่งฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง คลองโอตารุ ทำเนียบรัฐบาล พิพะภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งDutyFree มิตซุยเฮ้าท์เล็ต และย่านทานุโคจิ

JOIN TOUR :XJHOK13 ฮอกไกโด 5 วัน3คืน (มิ.ย.-ก.ย.)
HOK13ALL STAR FLORES IN HOKKAIDO 5D3N พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3ชนิด ใช้รถทุกวัน(ไม่มีวันอิสระ) ชมความสวยงาม.บ่อน้ำสีฟ้า ฟูราโน่โทมิตะฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ คลองโอตารุ พิพะภัณฑ์กล่องดนตรี ตลาดปลานิโจ มิตซุยเฮ้าท์เล้ด ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ช้อปิ้งทานุกิโกจิ

JOINTOUR LTTPV: YALLA EGYPT 8วัน 5คืน NILE CRUISE BY MS (เม.ย.-ส.ค.61)
บินโดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ (MS) เมืองเมมฟิส และ ซัคคาร่า เมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณ ที่ตั้งของปีรามิดขั้นบันไดต้นกำเนิดของปีรามิดในยุคแรกของอียิปต์ เมืองกีซ่าสถานที่ตั้งของมหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยก้องโลก กรุงไคโร พิพิธภัณฑ์อียิปต์ หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคำแท้ ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ มัมมี่ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองตลาดข่านเอลคาลีลี รับประทานอาหารค่ำและชมการแสดงบนเรือ เดินทางเดือน เมษายน-สิงหาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 51,888 บาท/ท่าน

JOIN TOUR : RJ_JORDAN จอร์แดน 6วัน 3คืน
บินตรงสายการบินรอยัล จอร์แดนเนียน อัมมาน ล่องเรือท้องกระจกทะเลแดง อคาบา ทะเลทรายวาดีรัม เพตรา เครัค มาดาบา เดดซี อัจลุน เจอรา พิเศษ ราคาดีที่สุด โปรฯร่วมสายการบิน โรงแรม และบริการต่างๆ ก่อนเข้าฤดูร้อน 2กรุ๊ปเท่านั้น 26-31 พ.ค. 5-10 มิ.ย.61

JOINTOUR LTTPV: EGYPT+JORDAN 8วัน BY MS (เม.ย.-ส.ค.61)
่บินสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) ครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ อียิปต์ตามหาอารยธรรมโบราณ ดินแดนแห่ง ฟาโรห์ มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มรดกโลก มหานครเพตร้า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลก เดินทางเดือน เม.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 57,888 บาท/ท่าน

JOINTOUR LTTVC:SUPER SHOCK TURKEY 9วัน 7คืน BY KC (เม.ย.-พ.ค.61)
บินสายการบิน Air Astana (KC) อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึสุเหร่าเซนต์โซเฟีย สวนดอกทิวลิป ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ TURKISH DELIGHT เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต แกรนด์บาซ่าร์ กรุงอัสตาน่า(คาซัคสถาน) หอคอยไบเทเร็ก Khan Shatyr Entertainment Center ออกเดินทางเดือน เมย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท/ท่าน

JOINTOUR LTTPV: VINTAGE MYANMAR 3วัน 2คืน BY THAI LION AIR SL (มี.ค-ก.ย.61)
บินสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ SL ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา พักโรงแรม Vintage Luxury Hotel รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์ เดินทางเดือน มี.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,800 บาท

JOINTOUR LTTD588:CX_ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง -วัดซีซ้าน 3 วัน 2 คืน(13-15 เมษายน 61)
บินสุดหรูคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์(CX) พักโรงแรม 4 ดาว ย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย พิเศษ แถมซิมฮ่องกงเล่นเน็ตไม่อั้น ไหว้พระเสริมบารมี 6 วัดดังของฮ่องกง วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหม่วัดซีซ้าน วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)กระเช้า360 องศา วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน เดินทาง 13-15 เมษายน 2561 ราคา 25,900 บาท/ท่าน

JOINTOUR LTTD588:CX_ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-วัดซีซ้าน 3วัน 2คืน (13-15เม.ย.61)
บินสุดหรูคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ CX พักโรงแรม 4 ดาว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย พิเศษ แถมซิมฮ่องกงเล่นเน็ตไม่อั้น ไหว้พระเสริมบารมี 6 วัดดังของฮ่องกง วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหม่วัดซีซ้าน วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)กระเช้า360 องศา วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน เดินทาง 13-15 เมษายน 2561 ราคา 27,900 บาท/ท่าน

JOINTOUR LTTSBT:XIY_CZ01ซีอาน เจาะเวลาหาจิ๋นซี วัดถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์CZ (เม.ย.61)
บินสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ ชมพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี รถไฟความเร็วสูงไปกลับ ซีอาน ลั่วหยาง โชว์ราชวงศ์ถัง ถ้ำหินผาหลงเหมิน เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน พักโรงแรม 5 ดาว *ไม่รวมค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท/ท่าน ราคาเริ่มต้น 33,991 บาท/ท่าน

JOINTOUR LTTSBT:XIY_FD01ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5วัน 4คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียFD มี.ค.-มิ.ย.61
บินแอร์เอเชีย FD พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี รถไฟความเร็วสูงซีอาน-ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน การแสดงวิทยายุทธกังฟูวัดเส้าหลิน โชว์ราชวงศ์ถัง พิเศษเป็ดย่างและเกี๊ยวซีอาน ราคาเริ่มต้น 22,991 บาท/ท่าน ไม่รวมวีซ่าจีน1,500บาท/ท่าน

JOINTOUR LTTMRL:KC_เจาะลึกเส้นทางสายไหม 2 เมืองหลัก อูหลู่มู่ฉี ทูหลู่ฟาน 8 วัน 6 คืน (APR-OCT)
บินสายการบินสายการบิน Air Astana (KC) สวนภูเขาทราย(รวมรถอุทยานและค่าขี่อูฐ) อุทยานทะเลทรายแห่งชาติ เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ มรดกโลกของจีน เมืองโบราณเกาชาง(รวมรถกอล์ฟ) ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ในนวนิยายไซอิ๋ว หมู่บ้านชนเผ่าอุยกูร์ เมืองเก่าเจียวเหอ(รวมรถอุทยาน) อ่าวหลากสี MULTI-COLOURED BAY พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ทะเลสาบเทียนฉือ(ทะเลสาบสรวงสวรรค์)ความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทุ่งหญ้าหนานซาน มู่ฉาง **เมนูพิเศษแกะย่างอันขึ้นชื่อ พิเศษ แวะเที่ยวอัสตาน่า ประเทศคาซัคสถาน เดินทางเดือน APR-OCT\'18 ราคาเริ่มต้น 47,999 บาทต่อท่าน *รวมวีซ่าจีน+คาซัคสถาน และ ค่าทริปไกด์/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์แล้ว*

JOINTOUR LTTSSH:เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน (3U) MAR-JUL\'18
บินสายการบิน เสฉวนแอร์ไลน์ 3U เขาง้อไบ๊ นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโต ง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) องค์ผู่เสียนทรงช้าง เฉิงตู เมืองโบราณหวงหลงซีศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ อาหารพิเศษ สมุนไพรจีน ออกเดินทาง MAR-JUL ราคาเริ่มต้น 18,999 บาทต่อท่าน

JOINTOUR LTTSBT:TG03 อินโดนีเซียบาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4วัน 3คืน APR-JUN\'18
บินสายการบินไทย TG วัดอูลูวาตู หมู่บ้านคินตามณี วัดทานาห์ลอต มหาเจดีย์บุโรพุทโธ เดินทาง MAR-JUN\'18 ราคาเริ่มต้น 28,911 บาทต่อท่าน

JOINTOUR LTTHKS:TGปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5วัน 3คืน APR-JUN
บินสายการบินไทย TG จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซีย เป็ดปักกิ่ง2ตัวต่อโต๊ะ + สุกี้มองโกลพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด เดินทาง APR-JUN ราคา 17,999 บาทต่อท่าน

JOINTOUR LTTBIC:MMR021_PG พม่า โปรน้องดี บินดีอยู่ดี 3วัน 2คืน(MAR-JUN)
บินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย เมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

JOINTOUR LTTWC:TG_WTG0308J เยอรมัน ออสเตรีย สวิสฯ(จุงเฟรา)ยุโรปแอลป์ 8วัน TG
บินสายการบินไทยTG ชมเมือง ชมปราสาท ขึ้นจุงเฟรา เดินทางช่วง มี.ค. - เม.ษ. 2561 ราคา 65,900.- รวมค่าวีซ่า เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ ชมเมืองฮัลสตัดซ์ ช้อปปิ้งDesigner Outlet Salzburg ชมทะเลสาบกษัตริย์ เที่ยวเมืองอินซ์บรูกซ์ เที่ยวกรุงวาดุส นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ป่าดำแบล็คฟอเรสท์ ชมทะเลสาบทิทิเซ่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต

JOINTOUR LTTSPR : CX SONGKRAN FESTIVAL กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน(14-16APR)
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ลันเตา เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่ง PEAK TRAM ขึ้น VICTORIA PEAK ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET เมนูพิเศษ ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ ห่านย่างเลิศรส อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

JOINTOUR LTTSPR : CX SONGKRAN FESTIVAL กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน(12-14APR)
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่เลันเตา ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET เมนูพิเศษ ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ ห่านย่างเลิศรส อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

JOINTOUR LTTSPR : CX HKG001 ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (MAR-MAY)
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา พระใหญ่ลันเตา เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่ง PEAK TRAM ขึ้น VICTORIA PEAK วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET เมนูพิเศษ ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ ห่านย่างเลิศรส อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

JOINTOUR LTTSPR : CX HKG003A ฮ่องกงกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน 3วัน 2คืน (MAR)
นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่เทียนถาน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ VICTORIA PEAK วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม วัดหวังต้าเซียน สำนักชีฉีหลิน SYMPHONY OF LIGHTS ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก็ต & ย่านมงก๊ก ถนนนาธาน &ย่านจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET เมนูพิเศษ ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ ห่านย่างเลิศรส อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

JOINTOUR LTTSPR:CX ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (ม.ค.-มี.ค.)
ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน หาดรีพัลส์เบย์ VICTORIA PEAK วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม วัดหวังต้าเซียน สำนักชีฉีหลิน ชมโชว์แสง สี เสียงSYMPHONY OF LIGHTS ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก็ต & ย่านมงก๊ก เมนูพิเศษ !! ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ ห่านย่างเลิศรส อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง บินสายการบินคาเธ่แปซิฟิกซ์

JOINTOUR LTTORG:KMG002 คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง5วัน4คืน FD (FEB-AUG)
เดินทางโดยสารการบินแอร์เอเชีย พิชิตหุบเขามังกรหยก / สัมผัส2เมืองโบราณ ต้าลี่ ลี่เจียง ชมโชว์กลางแจ้งสุดยิ่งใหญ่ จางอี้โหมว อิ่มอร่อยกับสุกี้เห็ด , สุกี้แซลมอน

JOINTOUR : HKG01_FD มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน3คืน (พ.ย. 60- พ.ค. 61)
ไหว้พระแก้ชง ณ วัดาม่า + ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมโบสถ์เซนต์ปอล +รูปปั้นสาวงามหวีหนี่ พระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการ ชมเมืองจำลองของจีน วัดแชกงหมิว+วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง / เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

JOIN TOUR: TPE01 BR ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน 3คืน (ม.ค.-มิ.ย.)
เดินทางโดยสายการบิน EVA AIR (BR) ไต้หวัน ไทเป นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ขึ้นตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้งย่านซีเหมินติง พักหรู 4ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1คืน) พิเศษ..อาหารซีฟู๊ด เสียวหลงเปา

JOIN TOUR: SFO-CZ002_อเมริกาตะวันตก ซานฟราน ลาสเวกัส แอลเอ 9วัน 6คืน
เดินทาง มี.ค. สายการบิน ไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์(CZ) ซานฟรานซิสโก ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ยอดเขาทวินพีคล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโกสะพานโกลเด้นเกท เฟรสโน BARSTOW FACTORY OUTLET ลาสเวกัส Ontario Mills อนาแฮม Hollywood Boulevard โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล พักลาสเวกัส 2 คืน **ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600 บาท**

JOIN TOUR: SFO-BR003_อเมริกาตะวันตก ซานฟราน ลาสเวกัส แอลเอ 10วัน 7คืน
เดินทางช่วง มี.ค.-พ.ค. โดยสายการบิน EVA AIR (BR) ซานฟรานซิสโก ยอดเขาทวินพีค ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก Union Square สะพานโกลเด้นเกท เฟรสโน BARSTOW FACTORY OUTLET ลาสเวกัส แกรนด์แคนย่อน Skywalk Ontario Mills อนาแฮม ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค Hollywood Boulevard โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล พักซานฟราน 2คืน ลาสเวกัส 2คืน รวมค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน และดิสนีย์แลนด์ปาร์ค **ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600 บาท**

JOIN TOUR: CA02 หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้พระ 4 วัน 3 คืน (ม.ค.-มี.ค.)
ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะผู่โถวซาน ล่องเรือชมวิถีชาวบ้าน เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร พักโรงแรมระดับ 4 ดาว **ราคาไม่รวมค่าวีซ่าจีน**

JOIN TOUR: WE_ฉงชิ่ง เรือสำราญระดับ 5 ดาว President Cruise เขื่อนสามผา 5 วัน 4 คืน เม.ย.-มิ.ย.
ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 ผ่านเมืองเฟิงตู ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ ช่อแคบชวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ประตูน้ำ 5 ชั้นของเขื่อนซานเสียต้าป้า ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) ช่องแคบซีหลิงเสีย เมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเกลับฉงชิ่ง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม

JOIN TOUR: TG_Shanghai อินดี้ ล้าน วิว 5วัน 3คืน (มี.ค.-มิ.ย.)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึกJINMAO TOWER ชั้นที่ 88 สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-ล่องเรือทะเลสาบซีหู หาดไว่ทาน ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roasteryใหญ่และสวยที่สุดในโลก ถนนนานกิง ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว เมนูพิเศษ ซีโครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา และ ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว **ราคาไม่รวามค่าวีซ่าจีน**

JOIN TOUR: XW EASY เฟี้ยวฟ้าว in BEIJING 4 วัน3 คืน (ม.ค.-มี.ค.)
เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย พิเศษ..ชมกายกรรมปักกิ่ง+นั่งรถไฟความเร็วสูง เดินทางสบายโดยสายการบินNOKSCOOT ลำใหญ่

JOIN TOUR: XW-B91:ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Snow World 4 วัน3 คืน (ม.ค.-มี.ค.)
ปักกิ่ง..Snow World จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ศูนย์ชา กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน โรงงานไข่มุกน้ำจืด ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ กำแพงเมืองจีน ร้านหยก ตลาดรัสเซีย อาหาร..Buffet Chekiskan Seafood BBQ สุกี้ยากี้ ปูขน พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง สุกี้มองโกล อาหารแต้จิ๋ว พักปักกิ่ง 3 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว

JOIN TOUR : XW-X11:ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง 5วัน 3คืน (ม.ค.-มี.ค.)
สัมผัส ซีอาน ดินแดนแห่งอารยธรรมจีน สุสานกองทัพทหารฉินซี ลั่วหยาง เติงเฟิง วัดเส้าหลิน นั่งรถราง ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู ประตูหลี้จิ่ง ถ้ำหลงเหมิน หลิงเป่า ซีอาน เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน จัตุรัสห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอกลอง ถนนคนเดินหุยเหมิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เดินทางสบายโดยสายการบินNOKSCOOT ลำใหญ่ B777-200ER

JOIN TOUR :TG90 Popular PARIS France ปารีส ฝรั่งเศส 6D3N
POPULAR PARIS FRANCE ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส 6วัน3คืน ปารีส แลนด์มาร์ค หอไอเฟล มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือแม่น้ำแซน ปราสาทเชอนองโซที่เมืองตูร์ ชมพระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้งกระจายย่านถนนชองป์สเอลิเซ่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์และลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท **ไม่รวมค่าวีซ่า**

JOIN TOUR PVC : KC_SUPER SHOCK TURKEY 9D 7N (มกราคม-มิถุนายน 61)
ร่วมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

JOIN TOUR PVC : TG_WEALTY IRAN 7D5N (กันยายน 60 - มีนาคม 61)
ทัวร์ที่ให้คุณมากกว่า ในราคาสุดคุ้ม >>> พาชม 3 พระราชวังในเตหะราน Sa?dabad/Nirvaran/Golestan >>> อาหารครบทุกมื้อ โรงแรมระดับ 4 ดาว >>> แถมพาชม Vank Church โบสถ์คริสต์ 1 เดียวใจกลางเมืองอิสฟาฮาน

JOIN TOUR CST : EK_อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline) อันสุดหรู นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

S-006 เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ตรัง ? สตูล ? เกาะตะรุเตา ? เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ? เกาะหินซ้อน ? ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม ? เกาะผึ้ง ? เกาะรอกลอย? เกาะราวี เกาะอาดัง

S-005 ระนอง เกาะพยาม 3 วัน 2 คืน
ชุมพร ? หาดทรายรี ? ศาลากรมหลวงชุมพร ศิลาสลักปรมาภิไธย จปร. ? คอคอดกระ ? วัดวารีบรรพต เกาะพยาม - พระราชวังรัตนรังสรรค์ บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน

S-004 ระนอง เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน
ชุมพร ? หาดทรายรี ? ศาลากรมหลวงชุมพร ศิลาสลักปรมาภิไธย จปร. ? คอคอดกระ ? วัดวารีบรรพต พระราชวังรัตนรังสรรค์ ? บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน เกาะตาชัย

S-003 เขาสก 3 วัน 2 คืน
คลองร้อยสาย ? หลวงพ่อข้าวสุก เขื่อนเชียวหลาน ? แพเพลินไพร ? ถ้ำปะการัง ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ? กุ้ยหลินเมืองไทย ? เขาสามเกลอ แพนางไพร ? ชมวิวสันเขื่อน ? พระธาตุไชยา สวนลุงดำ

S-002 เที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
จ.ตรัง ? วัดภูเขาทอง ถ้ำเลเขากอบ ? ขนมเปียะ ซอย 9 พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีรถไฟกันตัง - ดำน้ำชมปะการัง ถ้ำมรกต ? เกาะกระดาน ? เกาะเชือก ? เกาะม้า

S-001 กระบี่ 3 วัน 2 คืน
จ.กระบี่ เขาขนาบน้ำ - ท่าปอม คลอง 2 น้ำ - วัดถ้ำเสือ - สระมรกต - น้ำตกร้อนคลองท่อม - ดำน้ำชมปะการัง - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - เกาะปอดะ - เกาะทับ -เกาะหม้อ

 

 
 
Home    |    About Us |     All Package    |    Walk Rally    |    Promotion    |    Travel Guide    |    Gallery    |    Contact Us
Copyright © 2010 By Lai Num Thong Travel Co., Ltd. All Right Reserved
เลขที่ 50 ซอย รุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Tel. +66(0)2-276-8727-29 Fax. +66(0)2-276-8730
Email: ltt_k@hotmail.com, ltt_tour@hotmail.com , sale@lainumthong.com

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution Co., Ltd.