JOINTOUR LTTCFW: COMPLETE VIETNAM โฮจิมินห์-เว้- ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์- ฮานอย-ฮาลอง7วัน 6คืน (10-16เม.ย.61)
บิินสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ VN บินภายในประเทศ 2 เที่ยวบินฮานอย-เว้//ดานัง-โฮจิมินห์ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ล่องเรือแม่น้ำหอม ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำด่งเทียนคุง ฮานอย สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย ทะเลสาบคืนดาบ เว้ พระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนมู ดานัง บานาฮิลล์ เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณเลขที่ 101 โฮจิมินห์ อุโมงค์กูจี โบสถ์นอร์ทดาม ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน สนุกสนามกับการทำโคมไฟที่ออยอัน เดินทาง 10-16 เมษายน 2561 ราคา 28,900 บาทต่อท่าน
 
JOIN TOUR CST : EK_อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline) อันสุดหรู นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
 
 
Home    |    About Us |     All Package    |    Walk Rally    |    Promotion    |    Travel Guide    |    Gallery    |    Contact Us
Copyright © 2010 By Lai Num Thong Travel Co., Ltd. All Right Reserved
เลขที่ 50 ซอย รุ่งเรือง ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Tel. +66(0)2-276-8727-29 Fax. +66(0)2-276-8730
Email: ltt_k@hotmail.com, ltt_tour@hotmail.com , sale@lainumthong.com

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution Co., Ltd.